Psychoterapia

Psychoterapia jest metodą leczenia polegającą na rozmowie i mającą na celu poprawę jakości życia.

Podejmujemy się prowadzenia psychoterapii

 • indywidualnej osób dorosłych i nastoletnich
 • par i małżeństw
 • rodzin

W zakresie radzenia sobie z:

 • lękiem
 • depresją
 • niepokojem
 • natręctwami
 • zaburzeniami odżywiania
 • problemami ze snem
 • nadmiernym wstydem
 • nadmierną złością
 • nieśmiałością
 • niskim poczuciem własnej wartości
 • zawieraniem i utrzymywaniem efektywnych relacji z otoczeniem
 • stresem
 • objawami po wypadkach komunikacyjnych, zdarzeniach kryzysowych
 • przemocą
 • zazdrością w relacjach
 • trudnościami w komunikowaniu swoich uczuć
 • nietolerancją innych
 • innych – odczuwanych subiektywnie jako problemy życiowe