Diagnoza

Diagnozujemy osoby dorosłe korzystając z metod psychologicznych takich jak: rozmowa, wywiad, obserwacja, testy psychologiczne (oryginalne, rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne).

Diagnoza obejmuje cechy osobowości, radzenie sobie ze stresem, stany pourazowe, lękowe, depresję. Sporządzamy opinie i wydajemy zaświadczenia psychologiczne.

Współpracujemy z psychiatrami.